petroyag

LABORATUVAR HİZMETLERİ

GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ TEST METODLARI

Sıra No Metot Tip Standart No Metot Adı Test Ücreti (TL+KDV) Numune Miktarı (GR) Test Süresi (DK)

1

ASTM

D 86

*Atmosferik Basınçta Petrol Ürünleri Distilasyon Test Metodu

190

150

90

2

TS

1237 EN ISO
3405

*Petrol Ürünleri – Atmosfer Basıncında Damıtma Özelliklerinin Tayini

190

150

90

3

ASTM

D 92

*Petrol Ürünleri Parlama Ve Yanma Noktası Tayini

130

100

60

4

TS

EN ISO 2592

*Petrol Ürünleri-Parlama Ve Yanma Noktası Tayini-Cleveland Açık Kap Metodu

130

100

60

5

ASTM

D 94

*Petrol Ürünleri Sabunlaşma Sayısı Tayini

110

50

120

6

TS

4730 ISO
6293-1

*Petrol Ürünleri-Sabunlaşma Sayısı Tayini-Bölüm 1-Renk Belirteç Titrasyon Metodu

110

50

120

7

ASTM

D 445

*Petrol Ürünleri - Saydam Ve Opak Sıvılar -Kinematik Viskozite Tayini Ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması

125

25

30

8

TS

1451 EN ISO
3104

*Petrol Ürünleri - Saydam Ve Opak Sıvılar -Kinematik Viskozite Tayini Ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması

125

25

30

9

ASTM

D 2270

*Kinematik Viskoziteden Viskozite İndeksinin Hesaplanması

190 (40 ve 100ºC viskozite tayini istendiğinde bedelsizdir)

50

30

10

TS

3096 ISO 2909

*Petrol Ürünleri-Kinematik Viskoziteden Viskozite İndeksinin Hesaplanması

190 (40 ve 100ºC viskozite tayini istendiğinde bedelsizdir)

50

30

11

ASTM

D 664

*Petrol Ürünleri –Asit Sayısı – Potansiyometrik Titrasyon Metodu

130

50

20

12

ASTM

D 1218

Hidrokarbon Sıvıların Kırılma İndisi Ve Kırılma Dağılımı Tayini

75

10

10

13

ASTM

D 6304

* Petrol Ürünleri, Yağlayıcılar Ve Katıklarda Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Metodu İle Su Tayini

140

20

15

14

TS

6147 EN ISO
12937

*Petrol Ürünleri- Su Tayini- Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Metodu

140

20

15

 

15

 

TS

 

EN ISO 12185

*Ham Petrol Ve Petrol Ürünleri - Yoğunluk Tayini - Salınım Yapan U-Tüpü Yöntemi

 

95

 

50

 

10

16

ASTM

D 4052

*Dijital Yoğunluk Ölçer ile Sıvılarda Yoğunluk, Bağıl Yoğunluk, API Gravity Tespiti

 

95

 

50

 

10

17

ASTM

D 2008

Petrol Ürünlerinde Ultraviyole Absorbans Tespiti

155

10

30

18

TS

7078

Beyaz Madeni Yağların Kalitelerinin Belirlenmesi - Mor Ötesi Absorbsiyon Metodu

155

50

150

19

ASTM

D 1401

*Petrol Ürünleri Ve Sentetik Akışkanların Sudan Ayrışma Karakteristiklerinin Belirlenmesi

180

50

90

20

TS

6122 ISO 6614

*Petrol ürünleri-Petrol yağlarının ve sentetik akışkanların sudan ayrılma özelliklerinin tayini

180

50

90

21

TS

TS 5353

*Yağlama Yağları - Endüstriyel Yağlar Ve İlgili Ürünler – Metal İşleme Sıvıları - Su İle Emülsiye Olan - Emülsiyon Kararlılığının Tayini

100

100

1440

22

ASTM

D 611

*Petrol Ürünleri Ve Hidrokarbon Çözücülerin Anilin Noktası Ve Karışık Anilin Noktası Tayini

170

25

50

23

TS

1615 ISO 2997

*Petrol Ürünleri Ve Hidrokarbon Çözücüler- Anilin Noktası Ve Karışmış Anilin Noktasının Tayini

170

25

50

24

TS

4614

* Ph Tayini- Motor Antifrizleri, Pas Önleyicileri Ve Soğutucular İçin

95

50

10

25

ASTM

D1287

* Ph Tayini- Motor Pas Önleyicileri Ve Soğutucular İçin

95

50

10

26

ASTM

D 130

*Petrol Ürünlerinde Bakır Şerit Korozyon Testi

155

100

210

27

TS

2741 EN ISO 2160

*Petrol Ürünleri – Bakır Şerit Tayini-Bakır Şerit Metodu

155

100

210

28

ASTM

D 892

Yağlama Yağlarının Köpürme Karakteristiklerinin Tayini

140

600

50

29

TS

1834 ISO 6247

Petrol Ürünleri – Yağlama Yağları – Köpürme Özelliği Tayini

140

600

50

30

ASTM

D 2502

*Petrol Yağlarında Viskozite Ölçümünden Molekül Ağırlığı Hesaplanması Metodu

220

100

100

31

TS

5215

*Petrol Yağlarının Molekül Ağırlıklarının (Nispi Molekül Kütlelerinin) Viskozite Ölçmelerinden Faydalanılarak Tayini

220

100

100

32

ASTM

D 2501

*Petrol Yağlarının VYS Değeri (Viskozite Yoğunluk Sabiti)

165

100

30

33

TS

7113

*Petrol Ürünleri - Viskozite - Yoğunluk Sabitinin (VYS) Hesaplanması

165

100

30

34

TS

5208

Suda Çözünen Yağ Emülsiyonlarının Pas Önleme Özelliklerinin Tayini (Talaş/Süzgeç Kağıdı Metodu)

155

100

1440

35

IP

287

Su ile Karışabilen Metal İşleme Sıvılarında Pas Önleme Özelliklerinin Tayini (Talaş/Süzgeç Kağıdı Metodu)

155

100

1440

36

TS

6830 ISO 7120

Petrol Ürünleri Ve Yağlayıcılar-Petrol Esaslı Yağlar Ve Diğer Akışkanlar-Su Mevcudiyetinde Pas Önleme Özelliklerinin Tayini

 

155

110

1440

37

ASTM

D 665

Koruyucu Katkılı Mineral Yağlar - Su Mevcudiyetinde Pas Önleme Özelliklerinin Tayini

 

155

100

1440

38

ASTM

D156

*Petrol Ürünleri Saybolt Renk Tayini

80

25

5

39

ASTM

D 6045

*Petrol Ürünleri Otomatik Tristimulus Metodu İle Renk Tayini

80

25

5

40

TS

2991

*Saybolt Kromometre Yöntemi İle Petrol Ürünlerinde Renk Tayini

80

25

5

41

ASTM

D 127

*Petrol Türevi Wax.Larda Damlama Noktası Tayini

115

50

90

42

TS

4367 ISO 6244

*Petrol Türevi Wax.Larda Damlama Noktası Tayini

115

50

90

43

ASTM

D 6749

*Petrol Ürünlerinde Akma Noktası (Otomatik Hava Basıncı Metodu)

110

50

90

44

ASTM D

7683

*Petrol Ürünlerinde Bulutlanma Noktası

110

50

90

45

-

FTIR Kontrolü

Yapısal Ürün Karşılaştırma

190

100

20

46

-

FTIR Konrolü

Trafo Yağlarında Oksidasyon Katığı Miktar Tayini

170

100

30

47

-

FTIR Kontrolü

Karbon Dağılımı  ,% (Cp , Cn , Ca, )

230

100

60

48

-

Test Kiti

Bakteri / Mantar Testi

125

50

2880/
4320

49

 -

Emülsiyonlarda Hidrofobiklik Tayini

80

50

10

50

 -

Elektriksel İletkenlik Tayini

100

50

10

51

 Refraktometre

Refraktometre İle Konsantrasyon Tayini

60

25

10

52

 -

Leke Testi

80

25

15

53

  •  

GC

FAME (Fatty Acid Methyl Ester) Kompozisyon Analizi

300

150

120

54

  •  

GC

Parafinik Karbon Dağılımı(C10-C40 aralığında)

300

150

120

55

  •  

Disk difüzyon
Mikrodilüsyon

Antimikrobiyal Aktivite Tayini

3850

100

10080
(1hafta)

(*) işareti ile gösterilen testler akreditasyon kapsamı dahilindedir.
04/12
2018

PETROYAĞ’A SEKTÖREL PERFORMANS BÜYÜK ÖDÜLÜ

Açılış konuşmasını yapan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 11. Sektörel Performans Organizasyonunu düzenlediklerini ilk başladıklarında yarışmanın sadece Kocaeli ilini ka...devamı
08/10
2018

Sabancı üniversitesi ortak düzenlediği Aile işletmelerinde Kurumsallaşma de

Petroyağ'ın da ev sahipliği yaptığı, Taider Aile İşletmeleri Akademi ile Sabancı Üniversitesinin ortak olarak düzenlediği  Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma konulu etkinliğimizi Lisans ...devamı